Bảo mật

Toàn bộ thông tin cá nhân của bạn đọc tại Binancevietnam đều được bảo mật và mã hoá. Các bình luận công khai sẽ được hiển thị cho tất cả bạn đọc tham khảo với những bình luận tin nhắn riêng trao đổi cá nhân luôn luôn được ẩn và được mã hoá để tránh rò gỉ dữ liệu. Chúng tôi hiểu rằng dữ liệu của các bạn là rất quan trọng vì vậy chúng tôi sẽ bảo vệ nó 1 cách cẩn thận nhất có thể.