Chính sách chung

Vì mục tiêu mà Binancevietnam hướng tới là một Blog cá nhân vì vậy toàn bộ thông tin tại Binancevietnam chỉ mang tính chất tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư hay lời khuyên giao dịch cho bất kỳ bạn đọc nào. Trước khi áp dụng bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào tại Binancevietnam bạn cần tìm hiểu thật kỹ. Toàn bộ kỹ thuật giao dịch tại Binancevietnam đã được nghiên cứu rất kỹ tuy nhiên nó có thể đúng tại thời điểm bạn đang đọc bài các bài viết nhưng không thể áp dụng nó cho mọi trường hợp giao dịch của bạn. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định giao dịch của mình